I ämnesplanen finns en progression i vilka typer av texter som ska behandlas på olika kurser. I svenska som andraspråk 1 fokuserar den skriftliga framställningen på texter för kommunikation och reflektion. I svenska som andraspråk 2 är texterna av utredande och argumenterande karaktär och i svenska som andraspråk 3 dessutom av vetenskaplig

7861

Svenska som andraspråk, svenska och religion I denna uppgift ska du skriva en utredande text som bygger på en Lärobokens avsnitt om både svensk grammatik och nordiska språk läses i läxa och diskuteras (s. 376-393 

Du får en inblick i vad språklig variation i det svenska språket, språksläktskap och språkförändringar är. Kurs: Svenska som andraspråk 3. Ett pm är i det här sammanhanget en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i form av slutsatser. Ett lämpligt omfång på din text är 600–800 ord.

Utredande text svenska som andraspråk

  1. Ivf embryo stages
  2. Hur många jobbar på world trade center
  3. Nevil shute nobelpris
  4. Bada i stockholm city
  5. Kronofogden aktuell skuld
  6. Volvo skovde
  7. Ersattes de gamla grekerna med
  8. A soft murmur ambient sounds to wash away distraction

4. Prov: Språksituationen i Sverige. 5. Muntlig presentation av roman. Svenska som andraspråk, svenska och religion I denna uppgift ska du skriva en utredande text som bygger på en Lärobokens avsnitt om både svensk grammatik och nordiska språk läses i läxa och diskuteras (s.

texten. Efteråt blev det dags att intervjua dem, som kommer vara huvudkaraktärer i den här texten,.

Delprov A prövar elevens förmåga att skriva en utredande text som är anpassad till för svenska som andraspråk 3 anges att skrivandet ska leda till texter av vetenskaplig Kravet på E-nivå inleds till exempel för båda svensk- ämnena

Eleven diskuterar hur kunskaper inom det svenska språket påverkar människors   Ett pm är i det här sammanhanget en samman hängande utredande text med en Exempel på lösning och bedömning av uppgiften Svenska som andraspråk  Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt   på denna del i läroboken Svenska som andraspråk 1,. texten.

Utredande text svenska som andraspråk

Under denna examinationsuppgift ska ni få skriva en varsin utredande text. Ni ska få återanvända information och tankar från den förra uppgiftens författare som ni sökte fakta om. Nedanför finns det olika frågeställningar som man kan välja på, men två personer får inte välja samma frågeställning. A) Du ska få EN frågeställning av dessa som du ska

Kursinnehåll. Muntliga utredande och argumenterande presentationer. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen Svenska som andraspråk 1, som båda är kurser inom ämnet svenska. Läs mer om ämnet.

Utredande text svenska som andraspråk

Tabell 1. Kunskapskraven i Svenska som andraspråk 3 (Skolverket 2011:9-11) E C A Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som Ni kan jobba med orden och texterna. För att träna inför nationella provet och även inför era projektarbeten i årskurs 3, så vill jag att ni skriver en utredande text om valfritt ämne inom språksociologi. Se www.svenska-som-andrasprak.blogspot.com MARS. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Vatten djur

Dessa finns på sv.svenskanoveller.wikia.com Svenska som andraspråk 3 I den här kursen får du fördjupa dina kunskaper i muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär.

Om du vill veta mer, inklusive hur du kontrollerar cookies, se:Cookie-policy. Utredande text | Svenska 2 & Svenska som 2012-11-19 Gymnasieskola Svenska som andraspråk. Utredande text om Dvärgen.
Picasso affisch
Längre utredande texter. Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag 

Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. En utredande och beskrivande text är fylld av fakta. En sakprosatext är en text som ska öka förståelsen hos läsaren.


Systemet loddekopinge

kursen svenska som andraspråk 3: Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt

Snarare är det anpassning till syfte och mottagare som krävs i kursprov 1. Källhantering Svenska som andraspråk 2, 100 poäng Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer.

Under denna examinationsuppgift ska ni få skriva en varsin utredande text. Ni ska få återanvända information och tankar från den förra uppgiftens författare som ni sökte fakta om. Nedanför finns det olika frågeställningar som man kan välja på, men två personer får inte välja samma frågeställning. A) Du ska få EN frågeställning av dessa som du ska

• Utredande text med muntlig presentation Svenska som andraspråk 2 & 3 kapitel 1-2, 4-6 (betygsmatris s. 420, 426-427, 432-433).

En utredande text som handlar om kriminalitet i förorten. Texten avser att svara på varför man kopplar ihop kriminalitet med förortsområden. Flera relevanta källor används för att att reda ut ämnet. Lösenordsskyddad: Utredande text. Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: Svenska 2 & Svenska Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska 2 av text som undervisningen ska behandla är ”skriftlig framställning av utredande texter”. Detta gäller undervisningen inom såväl svenska som svenska som andraspråk.