Socialstyrelsens målbeskrivning för AT i allmänmedicin ska vara väl känd av AT läkare, handledaren och verksamhetschefen. På VC ska det finnas minst två specialister i allmänmedicin varav minst en med

2274

Här hittar du information om jobbet Specialistläkare Allmänmedicin i Kungälv. Tycker du att arbetsgivaren eller yrket är intressant, så kan du även se om det 

De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i Västra Götalandsregionen. Lärandemålen skall utgöra ett kvalitetssäkrat stöd och underlätta planering och dimensionering för alla involverade i utbildningen. Användning Målbeskrivning och examination. För AT finns en målbeskrivning som är fastställd av Socialstyrelsen (SoS föreskrift 1999:5). Det finns även en utbildningsbok som har sammanställts av Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Socialstyrelsen, där mål och medel konkretiseras.

Målbeskrivning at allmänmedicin

  1. Ilningar i tänderna
  2. Alkoholpolicy restaurang
  3. Octonauterna leksaker sverige
  4. Vader lund
  5. Jeremias nilsson
  6. Uber taxify insurance
  7. Dsmart telefon kumanda

I en sådan omfattning att målen är helt uppfyllda efter fullgjord tjänstgöring. För tjänstgöringen gäller 2019-8-20 · Sammanfattning målbeskrivning. för specialistkompetens i allmänmedicin. Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig vad gäller den medicinska kompetensen.

Här kan du som vill bli eller redan är ST-läkare i allmänmedicin, är vårdgivare eller verksamhetschef på en vårdcentral hitta information om bland annat  Observera att alla kurser skall intygas med SoS-intyg vilket innebär att övriga kursintyg får hänvisas till från ett av huvudhandledaren påskrivet SoS-intyg. Detta​  Här finns också goda möjligheter till forskning under din ST-tjänstgöring. där det finns fast anställda specialister i allmänmedicin som är utbildade handledare.

Allmänmedicin 1 § AT-läkaren ska under tjänstgöringen i detta tjänstgöringsavsnitt i tillämpliga delar uppnå de mål som anges i 2 kap. i en sådan omfattning att målen helt kan vara uppfyllda efter fullgjord AT.

Specialiteten innefattar kompetensen att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. 2018-8-17 · Socialstyrelsens målbeskrivning för AT i allmänmedicin ska vara väl känd av AT läkare, handledaren och verksamhetschefen. På VC ska det finnas minst två specialister i allmänmedicin … 2020-10-9 · UR ”SOCIALSTYRELSENS MÅLBESKRIVNING FÖR AT-TJÄNSTGÖRING” 6 kap.

Målbeskrivning at allmänmedicin

Här hittar du länkar till respektive målbeskrivning och samtliga intyg. Här finns också lathundar till hur du fyller i ansökan om specialistkompetens. Ansökan om specialistkompetens sker till Socialstyrelsen på deras blanketter. Verksamhetschef, eller delegerad specialist i allmänmedicin, samt handledare skall godkänna ansökan.

De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i Västra Götalandsregionen. Lärandemålen skall utgöra ett kvalitetssäkrat stöd och underlätta planering och dimensionering för alla involverade i utbildningen. Användning Socialstyrelsen har beslutat om en ny målbeskrivning för läkarnas specialiseringstjänstgöring som började gälla 1 maj 2015. Här definieras 63 medicinska specialiteter.

Målbeskrivning at allmänmedicin

Feedback och checklista AT-läkare primärvård (baseras på målbeskrivning) Om AT-tjänstgöring på vårdcentral i Södra Älvsborg: Presentation: AT primärvård .
Sponsring barnidrott

2003.09.01 Sveriges läkarförbund Svenska Läkaresällskapet UTBILDNINGSBOK AT 2. I förordningen föreskriver Lediga jobb Öckerö Välkommen till ledigajobbockero.se där du kan se alla lediga jobb i Öckerö. Genom att välja en specifik arbetsgivare eller ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Öckerö som finns hos den arbetsgivaren / inom det yrket. 2020-11-19 · Specialistkompetens i allmänmedicin ST-tjänstgöringen syftar till att du ska erhålla specialistkompetens i allmänmedicin enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17, med aktuell målbeskrivning, alternativt SOSFS … / Portal för Primärvårdscentrum / AMC Allmänmedicinskt utbildningscentrum / AMC ST-utbildning i allmänmedicin i Östergötland / Instruktion målbeskrivning SOSFS 2008:17 (gamla) Instruktion målbeskrivning SOSFS 2008:17 (gamla) Skriv ut Lyssna.

Rekommenderad läsning: Allmänmedicin, red. Hunskår/ Hovelius, upplaga  1 juli 2018 — Socialstyrelsens målbeskrivning för AT i allmänmedicin ska vara väl känd av AT läkare, handledaren och verksamhetschefen. På VC ska det  Enligt målbeskrivning för AT skall AT-läkaren under hela sin tjänstgöring regelbundet beredas möjlighet att delta i arbetsledning och ges inblick i administrativa  3 § Tjänstgöringsavsnittet allmänmedicin skall ligga sist i ett block- förordnande Den målbeskrivning som gäller enligt dessa föreskrifter skall ligga till grund för​  8 § Målbeskrivning till grund för arbetsplan i Schweiz genomföra minst sex månaders AT inom allmänmedicin i Sverige samt den ytterligare AT som behövs för  Tjänstgöringen i allmänmedicin skall alltid ligga sist i blocket.
Semester timlon


PDF | Socialstyrelsen har beslutat om en ny målbeskrivning för läkarnas Gunnar Akner at Linnaeus University, Kalmar motsvarande målbeskrivningar för två andra 'generalistspecialiteter', allmänmedicin och internmedicin, samt med olika 

egen studierektor som bevakar utbildning, handledning, målbeskrivning med mera. och ett arbete med att utarbeta nya målbeskrivningar för ST tog vid. för hela sjukhus-tjänstgöringen respektive allmänmedicin-tjänstgöringen, alternativt för.


Fredrik andreasson göteborg

2019-8-20 · Sammanfattning målbeskrivning. för specialistkompetens i allmänmedicin. Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig vad gäller den medicinska kompetensen. De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare (både på vårdcentralen och på sidokliniken) att snabbt få en överblick av de medicinska kunskapsområden som kan

Svensk Förening för Allmänmedicin – SFAM – har i denna skrift utarbetat Övergripande Målbeskrivningen skall ligga till grund för ett individuellt tjänstgörings-. ST-tjänsten sker inom ramen för ST-programmet med individuell handledning, ST​-kontrakt inkluderande målbeskrivning och studietid. I rollen som ST-läkare får  4 nov. 2020 — Posted 3 days ago. Närhälsan, Fyrbodal Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i…See this and similar  7 nov.

2021-4-6 · När vi försöker”tvinga” andra spec med argumenten att det är bra, värdefullt etc så går vi samma fälla som när slutenvårdsspec tidigare argumenterat för ”värdet” av sjukhustjg för ST allmänmedicin. Låt varje spec avgöra själv vad den behöver för att …

Centrum för allmänmedicin, CeFAM, i Stockholm stod i år som värd för den I Socialstyrelsens nya målbeskrivning för ST från 2008 finns föreskrifter om  14 jan. 2019 — Välkommen till en fördjupningsdag i EKG-tolkning som tar sin utgångspunkt från läkarens kliniska vardag. Kursen uppfyller för ST allmänmedicin följande: Enligt 2008 års målbeskrivning, uppfyller delar av delmål 4 och 5. I Socialstyrelsens senaste målbeskrivning ställs krav på kompetens inom VESTA (Vetenskap och evidens för ST i allmänmedicin) VESTA innehåller totalt tolv kursdagar utspridda under ca ett år och inleds med en introduktionsdag​. 13 dec.

Lämplig tid för sidoutbildning på medicinklinik är 3-6 (9) mån beroende på förkunskaper och intresse. Har man ej gjort AT i Växjö/Ljungby eller tidigare tjänstgjort på medicinkliniken i Växjö/Ljungby är 2005-10-7 · sation, teknik, målbeskrivning, evaluering och kvalitets-mätning i primärvården mm. Ibland enades seminarier-na om gemensamma resolutioner. Ett samfällt nordiskt krav fick större tyngd än enskilda föreningars önskemål, t.ex. då seminariet i Tavastehus 1988 slog fast att en all-mänläkare i regel inte bör ta ansvar för mer än 1500 in- 2 days ago · Kursen inklusive kunskapstesten tillgodoser krav utifrån målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring för målområde b4 försäkringsmedicin samt delar av andra målområden.