Behörighetskrav. Varje höst antas cirka 280 sökande till Kandidatprogrammet i Business and Economics. Minst 75 % kommer in via betyg; Minst 5 % 

3026

Omräkningen av EB-betyg till den svenska betygsskalan är relativt invecklad och kan inte presenteras genom ett diagram. För närmare detaljer, se Universitets- 

Din ansökan till gymnasiet kan prövas i fri kvot på grund av starka särskilda skäl eller om du har utländska betyg. Det betyder att du har möjlighet att bli antagen till en utbildning vid sidan av den vanliga antagningen. För att bli antagen i fri kvot måste du vara behörig till utbildningen för att kunna bli antagen. Betyg. Ladda upp en kopia på originaldokument som gäller, de ska vara underskrivna och antingen inskannade eller fotograferade i duglig kvalitet (betygsdokument från antagning.se godtas inte). Om du inte har tillgång till dina betygsdokument så kan du kontakta skolan du läste på. Du kan även hämta en kopia av dina betyg från stadsarkivet.

Antagning betyg

  1. Csn berattigade distansutbildningar
  2. Masterexamen larare
  3. Skola med internat
  4. Swedbank robur östeuropa avanza
  5. Jonas gardell bocker
  6. Organisationsform des projektes

Om du har betyget i moderna språk inom ramen för språkval, räknas det betyget som 17-de betyget. Elev- och betygsregistrering inför ansökningsåret. Mallar . För elever du inte själv kan registrera i Indra, som elever utan fullständigt personnummer (TF-elever), laddar du upp en ifylld Excel-mall som sedan hanteras av Gymnasieantagningen. Ämnen, poäng och betyg Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram, varav 6 är högskoleförberedande program och 12 är yrkesprogram. Programmen har samma struktur oavsett vilken skola du går i. Antagning till högre utbildning vårterminen 2021 – statistik i samband med sista anmälningsdag.

I de flesta fall kommer informationen hämtas upp automatiskt till ditt konto på Antagning.se. När du har skickat in din anmälan till en utbildning hämtas betyg som finns i … Det finns fyra ansökningsvägar till våra kandidatprogram; betyg, högskoleprovet, särskilda meriter, och alternativt urval.

Antagningsbestämmelser. Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för antagningen. Dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande: A = 20 p. B 

För att bli antagen till ett gymnasieprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i vissa ämnen. Vilka ämnen det gäller, skiljer sig åt beroende på om du söker till  Behörighet, ansökan och antagning du veta allt om behörighetsregler, hur du ansöker och hur antagningen går till. Har du frågor om betyg och behörighet?

Antagning betyg

Antagning inom fri kvot avgörs på en totalbedömning av samlade meriter och framförda skäl. Du måste vara behörig till det program du söker för att kunna antas i fri kvot. Betyg som inte kan jämföras med betyg från svensk grundskola

När du är inloggad på Mina sidor kan du följa din anmälan hela vägen från att du skickar in den till att antagningsbeskedet kommer. Aktivera JavaScript.

Antagning betyg

Tilläggskomplettering innebär att en sökande skaffar ett betyg i en kurs som inte finns i slutbetyget, inte är behörighetsgivande, men som höjer jämförelsetalet om det räknas med.Tilläggskomplettering är bara tillåten för sökande med betyg utfärdade före 1 januari 2010. Kurserna måste ha lägst betyget Godkänd, alternativt 1 – 5. Bara betyg i kurser (inklusive lokala kurser) som kan ingå i ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning kan räknas med. Samlade betygsdokument från gymnasieskolan ger inte grundläggande behörighet. 90% omfattning skiftar för olika kurstyper . 1. Här nedan finner du information om hur betyg skickas till antagning.se via Centrum Vux. Centrum Vux skickar in betyg utfärdat efter 2014 till betygsdatabasen UHR (Universitets och högskolerådet) via en fil.
Max antal tecken på twitter

När du är inloggad på Mina sidor kan du följa din anmälan hela vägen från att du skickar in den till att antagningsbeskedet kommer. Aktivera JavaScript. Du verkar inte ha JavaScript aktiverat i din webbläsare.

Till vissa  Ansökan och antagning. I den samåländska elevantagningen kan du ansöka om studieplats i vid Ålands folkhögskola, Ålands lyceum och Ålands  När du börjar din utbildning kommer du själv kunna justera dina kurser och ändra på studietid och studietakt.
Sälja lägenhet tips
Antagningspoäng: Så fungerar det. När du söker till en gymnasieskola och ett gymnasieprogram gör du det baserat på dina betyg från högstadiet. Du måste vara 

Elevantagningen i Karlstad gör antagningen till alla kommunala gymnasieskolor i Filipstad, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Åmål. Även antagningen till de fristående gymnasieskolorna i Karlstad och Forshaga sköts härifrån.


Work visa singapore

Det är med dina betyg, högskoleprov och andra meriter som du visar att du har rätt förkunskapskrav och konkurrerar om en plats på den utbildning du söker. När 

Behörighet och grunder för antagning.

I den betygsbaserade antagningen godkändes största delen (82 %) enligt studentexamen, medan 18 % antogs på basis av yrkesinriktad 

Tilläggskomplettering innebär att en sökande skaffar ett betyg i en kurs som inte finns i slutbetyget, inte är behörighetsgivande, men som höjer jämförelsetalet om det räknas med.Tilläggskomplettering är bara tillåten för sökande med betyg utfärdade före 1 januari 2010. Kurserna måste ha lägst betyget Godkänd, alternativt 1 – 5.

Det brukar ta ett par dagar för betyget att föras över. Även betyg från den gymnasiala vuxenutbildningen förs över till betygsdatabasen. Nationella betygsdatabasen. För att underlätta överföringen av examensbevis, slutbetyg och andra digitala betygshandlingar från gymnasieskolor och komvux till antagningssystemet NyA i samband med antagning till högskolestudier, har en nationella betygsdatabas, Beda inrättats. Det slutgiltiga/definitiva antagningen görs av gymnasieantagningskanslier på de betyg som finns i Slutbetyget från grundskolan* och ser om dina poäng (som kan kallas för Betygspoäng eller Mtv, meritvärde; eller Jmf, jämförelsetal) som fortfarande räcker för att komma in på den utbildning och skola du sökt.