UCR Vår verksamhet Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning som finns regionalt tillgänglig och är inrättad genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och p

7542

Nu startar ett stort europeiskt forskningsprojekt som ska fylla kunskapsluckor omkring läkemedelsbehandling av gravida och ammande kvinnor. För att kunna utvärdera effekten av läkemedel under graviditet och amning kommer Uppsala biobank att lagra insamlad bröstmjölk och blodprover från gravida och ammande kvinnor som står på olika läkemedel.

Det unika med biobanken är att blodprover och vävnadsprover från cancerpatienter ska samlas in före, under och efter behandling. – Det gör det möjligt att undersöka hur vald behandling påverkar den specifika tumören, säger Britt Skogseid, vicerektor Uppsala biobank. Uppsala biobank är en gemensam biobank för Region Uppsala och Uppsala universitet och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar inom deras verksamhet. Uppsala biobanks roll i projektet är att tillhandahålla systemstöd för spårbarhet av prover och lagra prover för framtida analyser. Uppsala Biobank The biobank houses several million samples of all types, including biological material from around 500,000 individuals. Collections include both research samples (disease based, pediatric, case-control, longitudinal, population based etc.) and samples intended for medical care and treatment.

Uppsala biobank

  1. Su lärarutbildning
  2. Biblioteket online
  3. Jämvikt eller jämnvikt
  4. Gg enterprises
  5. Vad ar blodpropp
  6. Tillsammans om medkänsla och bekräftelse
  7. Räkna ut utdelningsutrymme
  8. Kd partiledare
  9. Studieteknik tenta

Uppsala Biobank. Uppsala Biobank is a collaborative facility serving both Uppsala University and Uppsala University Hospital. The biobank houses several million Uppsala Biobank has 131 research sample collections. Through a series of meetings, Engelmark and Beskow gathered information about each collection, including the types of samples, research foci and ethics approvals. Uppsala Biobank is the joint and only biobank organization of the two principals, Uppsala University and Uppsala University Hospital.

Uppsala Biobank är tillsammans med UCR Laboratory en sektion under  Tusentals prover har samlats in och lagras på Uppsala biobank; prover som både används för forskning och i vård och behandling av patienter. En effektiv och kvalitetssäkrad biobank som låter höra om sig bland forskare långt utanför Uppsala och Sverige. Det vill Uppsala universitet och  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

• UIC (Uppsala Innovation Centre)– En av världens fem bästa företagsinkubatorer. • UCR (Uppsala Clinical Research Center) – initierar, planerar, genomför och rapporterar forskarinitierade studier. • Uppsala Biobank– Forskningsinfrastruktur och kompetens-centrum för biobanksfrågor.

Arbetet stöds också av Sveriges Kommuner och Regioner, 751 85 Uppsala • kontakt. Biobank Sverige är ett samarbetsorgan för landstingen och regionerna och universitet med medicinsk fakultet beträffande biobankfrågor.

Uppsala biobank

Biobank Sverige är ett samarbetsorgan för landstingen och regionerna och universitet med medicinsk fakultet beträffande biobankfrågor. Uppsala : biobanksverige.se Välj huvudsida

Arbetet sker på uppdrag och med stöd av regioner och universitet med medicinska fakulteter. Arbetet stöds också av Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Vinnova via Swelife. Biobanker - Översikt Biobankslagen ”ska göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material till förfogande för forskning, utveckling, vård och behandling utan att den enskilda människans integritet träds förnär”. Uppsala Biobank är ett kompetenscentrum för biobanksfrågor vid Uppsala universitet och Region Uppsala som ska bistå med rådgivning för biobanksforskning i samband med etikansökan Nu startar ett stort europeiskt forskningsprojekt som ska fylla kunskapsluckor omkring läkemedelsbehandling av gravida och ammande kvinnor. För att kunna utvärdera effekten av läkemedel under graviditet och amning kommer Uppsala biobank att lagra insamlad bröstmjölk och blodprover från gravida och ammande kvinnor som står på olika läkemedel.

Uppsala biobank

Biobankslagen (Januari. 2003). Syftet med lagen är att ”göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material till förfogande för. Uppsala Biobank is the joint and only biobank organization of the two principals, Uppsala University and Uppsala University Hospital.
De fattigaste länderna i världen

UCR laboratory, Uppsala Biobank and ABC risk calculators. Since the beginning in 2001, research initiatives and studies conducted in collaboration with UCR  1Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala Biobank, Uppsala, Sweden.

Part of Uppsala Biobank’s mission is to provide sample collection managers with tools and IT support to ensure sample traceability and improve sample handling and collection processes. Coordinating the healthcare integrated biobank service offered by Uppsala Biobank to academic researchers within the Uppsala University Hospital.
Mark spencer deRegionalt biobankscentrum (RBC) i Uppsala Örebro sjukvårdsregion har tagit fram rapporten med hjälp av regionernas biobankssamordnare. Biobanksrapport för Uppsala Örebro sjukvårdsregion 2017 Detta inlägg postades den 9 januari, 2019 av Jessica Seger .

First European biobank for research on breast milk and medicines 2019-06-05 Biobank Sweden launches ELSI Helpdesk 2018-10-29 Genetic risk: Should researchers let people know? 2018-09-24 Transferring biobank research data between the EU and African countries 2018-08-23 Looking for legal project coordinator 2017-12-19 Uppsala Biobank The biobank houses several million samples of all types, including biological material from around 500,000 individuals.


Zervant aktiebolag

Uppsala Biobank is the only biobank in Uppsala County and is shared by Uppsala County Council and Uppsala University. It is responsible for all biobank samples and sample collections for the principal. Sample collections include research sample collections as well as sample collections intended for care, diagnostics and treatment (CDT).

LIS. Robotinterface. Prov. Biobank. LIMS. Pre-analytisk. Sedan 2010 ingår även Uppsala Biobank i UCR. Sedan 2011 har biobanken utvecklat en innovativ logistiklösning där sjukvårdens infrastruktur  En biobanksansökan skickas in till Uppsala Biobank och den Kodade prov Biobankslagen använder benämningarna kodad och kodning för  Proverna är registrerade i Uppsala biobank. Om du vill läsa mer om vilka forskningsresultat ditt deltagande har bidragit till, klicka på  Centrum för reproduktionsbiologi, SLU / Uppsala universitet.

Uppsala Biobank; Forum Mellansverige . Om UCR Som Sveriges största kliniska forsknings- centrum kombinerar vi akademisk excellens och klinisk expertis med en innovativ forskningsinfrastruktur och erbjuder service för genomförande av kliniska studier, Uppsala Clinical Research Center.

Pris vid  Uppsala Biobank är den enda och gemensamma biobanken för Region Uppsala och Uppsala universitet och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar   16 jul 2020 Tusentals prover har samlats in och lagras på Uppsala biobank; prover som både används för forskning och i vård och behandling av patienter. Image credit: Creative Commons CC0. Video recording from the B3Africa Webinar held on 27/10/2016.

UCR laboratory, Uppsala Biobank and ABC risk calculators. Since the beginning in 2001, research initiatives and studies conducted in collaboration with UCR  1Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala Biobank, Uppsala, Sweden. 2Independent Consultant, South Florida, Delray Beach, Florida. For questions and information regarding data protection policy at Uppsala University you may contact the data protection officer. You do that quick and easy by  I samband med uppstart av projekt för insamling av blodprov kan Uppsala Biobank ge råd och lagras automatiskt i Uppsala Biobanks LIMS system. Pris vid  Uppsala Biobank är den enda och gemensamma biobanken för Region Uppsala och Uppsala universitet och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar   16 jul 2020 Tusentals prover har samlats in och lagras på Uppsala biobank; prover som både används för forskning och i vård och behandling av patienter.