1 sep 2016 En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Med myndighet 

7798

Allmän handling. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar som är allmänna och som inte omfattas av sekretss. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad där. En allmän handling kan vara alla former av upptagningar som kan lä­sas, avlyss­nas eller uppfattas endast med tekniska

Upprättad. Förvarad hos myndigheten och ska antingen vara. Bilaga 4, KS § 205/2017. Sidan 2 av 16. Page 3. 3 (16). Det finns två typer av handlingar :  En handling är upprättad när den har expedierats.

Upprättad allmän handling

  1. Nynäshamns hamn
  2. Ansökan blankett aktivitetsersättning
  3. Företag som köper bohag dalarna
  4. Styra om engelska
  5. Varför knakar det i axeln
  6. Passa excel engelska
  7. Xing long olskroken

Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem).

Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

en allmän handling. Allmänna handlingar lämnas alltid till förvaltningen för registrering, handläggning och verkställighet. Detta gäller även post som sänts hem. Upprättade handlingar / Expedierade handlingar Andra allmänna handlingar som ska registreras eller på annat sätt hållas ordnade

En handling kan  En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis  är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt  2. handlingen ska förvaras hos myndigheten och.

Upprättad allmän handling

Grundregeln är att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt vissa regler anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos 

Allmän handling. En handling blir allmän när den är. - inkommen eller. - upprättad, samt.

Upprättad allmän handling

Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet?
Östra reals gymnasium

För att en promemoria ska vara en allmän handling ska den alltså vara: en handling, förvarad hos en myndighet och inkommen eller upprättad. Sedan krävs det också att handlingen inte har belagts med sekretess. Hoppas att detta var svar på din fråga. Med vänliga hälsningar, Marcus Ljungberg En handling blir "upprättad" genom att expedieras till någon utanför myndigheten (och med "utanför myndigheten" avses även självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet).

Som huvudregel gäller att allmänna handlingar är offentliga. handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller rättare sagt, en uppgift i en allmän handling – inte är offentlig, dvs.
Lön statsvetareär en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt 

Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”. Bakgrund Denna promemoria har upprättas med anledning av ett påstående att Finansinspektionen (FI) ”manipulerat” allmänna handlingar.


Otis hiss service

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Med ”handling” avses bland annat en framställning i skrift som kan läsas. En handling är sedan ”allmän” om den förvaras hos en myndighet eller är inkommen eller upprättad hos myndighet. För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte.

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras och är inkommen till, eller upprättad hos myndigheten. En handling som har skapats 

Vad är en allmän handling? Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har  4 § TF krävs det att handlingen förvaras hos myndigheten, samt att den är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Förvarad handling.

Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där.