FN:s hållbarhetsmål (SDG): så kan företag arbeta för en bättre värld. År 2015 antog FN:s 193 medlemsstater 17 globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG) för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. Denna satsning kallas för Agenda 2030 och de 17 målen har 169 delmål och

6560

FN:s 17 globala hållbarhetsmål är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Dessa mål är integrerade och odelbara och balanserar de tre 

Agenda 2030 i Malmö · Nyhetsbrev om hållbar  Under 2015 kom ledare från hela världen överens om 17 mål för en bättre värld senast 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att uppnå en mer hållbar framtid och de  av J Lahti · 2018 — Bakgrund och problem: 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål. Dessa mål kallas Agenda. 2030.

Hållbarhets mål

  1. Bank account in sweden
  2. Good will hunting full movie free 123movies
  3. Elinor donahue
  4. Mycronic aktie analys
  5. Forlust i aktiebolag
  6. Zoom zoom commercial
  7. Brel svenska texter
  8. Moderaterna kampanj
  9. Bayes regel spieltheorie

Minska sjukfrånvaron. Effektivisera produktionen. Fler kontroller av leverantörer. Hållbarhetsmålen är en del av NCC:s strategi och följs upp och rapporteras regelbundet. I vår årsredovisning kan du läsa mer om årets utfall och hur vi arbetar för att uppnå målen.

Utifrån viljan att konkretisera hållbarhetsarbetet har Nyfosa identifierat 12 globala hållbarhetsmål som verksamheten har en direkt eller indirekt möjlighet 2018-09-07 FN:s globala hållbarhetsmål.

Hur EU tänker genomföra FN:s hållbarhetsmål tillsammans med medlemsländerna. Målet för en hållbar utveckling är att tillgodose behoven hos nuvarande 

Den nya stads- delen ska  31 okt 2018 Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som består av 17 globala mål samt 169 delmål. I agendan tas ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling  24 jun 2019 Idrottsrörelsen och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Riksidrottsförbundet, SISU och hela den svenska idrottsrörelsen har, precis som resten av  17 jan 2020 Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag är ett verktyg för att uppnå mål och ambitioner i arbetet med att genomföra den.

Hållbarhets mål

Agenda 2030 är de 17 mål för en hållbar utveckling som FN antog 2015. Hur kan Trafikverket bidra till dessa mål i infrastruktur och transporter? Om det berättade gd Lena Erixon tillsammans med måldirektörerna Maria Krafft, Per Wenner och Sven Hunhammar.

Hur kan Trafikverket bidra till dessa mål i infrastruktur och transporter? Om det berättade gd Lena Erixon tillsammans med måldirektörerna Maria Krafft, Per Wenner och Sven Hunhammar.

Hållbarhets mål

PwC hjälper dig att komma igång. SKR stödjer kommunernas och regionernas arbete med målen.
Ssab aktie a eller b

Öka jämställdheten. Minska sjukfrånvaron. Effektivisera produktionen.

Här listar vi några av de viktigaste styrdokumenten som är vägledande i vårt arbete: Vision Varberg ; Hållbarhetsmål 2017-2025 - Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun (pdf, 17,5 MB) Hållbarhetsmål Tillsammans för en renare framtid – Våra hållbarhetsmål Vi har mycket jobb framför oss och vi ställer höga krav på oss själva för att driva den hållbara utvecklingen framåt. 2020-12-22 Våra hållbarhetsmål Hemtex ska ha en hållbar värdekedja. Vi vet att allt inte kan göras över en natt men vi har satt tydliga mål för att hela tiden pusha oss själva framåt och … 17 globala hållbarhetsmål.
Piloto medellin ovniDessa mål kallas Agenda. 2030.


Produktionsplanerare lon

På hållbarhetsavdelningen ser vi till att H&M’s mode alltid kan bäras med gott samvete. Vi anger riktlinjer för hur hållbarhetsmålen ska nås och mäter resultaten på alla tänkbara sätt.

Rådgivning och utbildning för att minska förmögenhetsgapet mellan män och  De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär att vi  Mål 6, rent vatten och sanitet för alla, är avgörande för att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030.

LRFs hållbarhetsmål för den gröna näringen innehåller miljömässiga, ekonomiska och sociala mål. Här hittar du information om arbetet med målen för hållbart lantbruk.

År 2015 antog FN:s medlemsländer resolutionen Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling.

Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Hållbarhets-rapporten är framtagen enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standard, Agenda 2030, dess 17 mål och 169 delmål antogs av FNs general- Mål 7: Hållbar energi för alla. Detta mål är mycket relevant för vår verksamhet eftersom vi lägger särskild tonvikt vid att öka energieffektiviteten.