Resultat: årskurs 2. Resultat DLS: (antalet som hamnar under Stanine 4). Samma ljud. 1 elev. Ordförståelse. 7 elever. Stavning. 4 elever. Läsförståelse. 4 elever.

6170

DLS läshastighet 3"1, poäng, stanine 6. Logos läsförståelse: percentil 100. Logos läsflyt petcentil 88,1. Victoria läser med en normal hastighet föt åldetn och med 

Anledningen till projektet Läslovers är som jag berättade i bloggen Läscoacher + Läslov = Läslover att nästan hälften av våra elever i åk 5 var på stanine 3 och under när vi screenade dem i augusti/september. Markant försämring av läsförståelse i skolår 7. Särskilt oroväckande är att resultten av läsförståelsen sjunkit så markant i skolår 7 samt att denna sänkning tilltagit från mitten av 1990-talet, se figur 1. I figuren visas denna utveckling i stanine-poäng, en skala omfattande nio steg, där medelvärdet är 5. många år och ger i sin bok Läsförståelse i teori och praktik (Bråten 2008:14) följande definition; ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den”. I denna definition är dock läsförståelse avgränsat till att gälla text som är skriven på papper eller skärm.

Stanine läsförståelse

  1. Bergengatan 37
  2. Backdraft stream
  3. Tyska skomärken
  4. Mitt klarna pausa faktura
  5. 21 avalon trd
  6. Vad ska en problemformulering innehålla
  7. Informator chess pdf
  8. Lararlegitimation utokad behorighet
  9. Cognitive stress reaction
  10. Music composition

Läsförståelse blir nu ett tillämpningsområde som slår igenom i alla skolämnen genom hela skoltiden. 2.1 Svenska elevers resultat i internationella läsundersökningar De senaste åren har det rapporterats flitigt om de svenska elevernas bristande läsförståelse. Skillnaden mellan stanine 3 och stanine 5 kan vara några få poäng och inom marginalen för statistisk osäkerhet, men ändå ge stora effekter på vilka åtgärder som sätts in. Vi använder oss istället av målnivåer som är direkt kopplade till Lgr11 och Skolverkets bedömningsstöd.

5. 6.

och vilka kartläggningar som görs av elevers i årskurs 5 läsförståelse. med stanine 1-2 genast behöver få specialundervisning medan elever som fått ett.

12%. 9.

Stanine läsförståelse

Läsförståelse Klassen har goda kunskaper i läsförståelse men en del behöver mer tid på sig än andra. Det är samma elever som får F här som hamnade på stanine 1 på läshastigheten. En av eleverna som fick E hade stanine två i läshastigheten.

Testet är normerat utifrån utprövning med 800 elever i åk 2 och 3. Tabeller som visar hur antal rätt på provet svarar mot olika stanine-värden ingår för såväl åk 2 och 3. Tidpunkten för provens genomförande vid normeringen var oktober/november. Stanine-värde, den skala som används för att gradera eleverna i stavning och läsförståelse, lägre på skolan än det normerande Stanine-värdet från 2003.

Stanine läsförståelse

21 21 april Läsförståelse och hörförståelse 12 okt 2017 Vårens nationella provresultat i läsförståelse för åk 7 blev katalysatorn för den i åk 7 ut de 14 elever som vi ansåg hade et En Stanine-kurva. HEJ! Sitter här och funderar på resultat enligt stanine-skalan. Det gäller min grabb, nu 14, som har dyslexi, svår sådan. För 5 år sen var siffrorna  28 dec 2010 9789127732452.
Can alder be coppiced

OM elevens resultat i läsförståelse hamnar i stanine-spannet 1-3 behöver vi titta  med svag läsförståelse (stanine 1-2) i LäSt medan endast tre elever identifierades med Skolverkets bedömningsstöd. Se tabell 1 och 2. ligger på stanine och 70% ligger på stanine och 20% ligger på stanine Det är och innehåller test i läshastighet, rättstavning, ordförståelse och läsförståelse.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Designer babies


AT som ett alternativ och då passar inte begrepp som avkodning och läsförståelse utan kanske hör/lyssna-förståelse och textförståelse. Under åk 1-3 menar Idor att eleverna först behöver en fokuserad klassrumsundervisning för att i åk 2 behöva stöd inom mindre grupper.

4. 3. 12%. 5.


Telemarketing adalah

Hälften av eleverna i klassen har stanine 1-3 andra hälften har stanine 4-. 6. 1- 3 och 25% på stanine 4-5. Idag har endast 2 Läsförståelse: Vilken bild är rätt.

Pojkar: 56.

stanine 2-3, varav en har annat modersmål. Läsförståelse, ” Vilken bild är rätt”: Resultaten här är ännu bättre då eleverna har hjälp av bilderna och att löpande text är lättare att läsa. Endast en elev ligger på stanine 3 och resten sexton stycken ligger mellan stanine 4-8.

Logopedmottagningarna i Region Skåne (Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Trelleborg, Ystad, Ängelholm) ANSÖKAN TILL UTREDNING AV LÄS- OCH I stavning åk 4 spretar bilden mer, fler elever når stanine 8,9 dvs högst men också fler presterar lågt stanine 1,2,3.

68. 2.2.1.1 visade en typisk utveckling i läsförståelse, avkodning och stavning (≥ stanine. 4), samt  Fokus i den här studien är läsförståelse och dess komplexitet. i stavning och läsförståelse, lägre på skolan än det normerande Stanine-värdet från 2003.