För att optimera ditt säkerhetsarbete får du praktiska råd, konkreta tips krishantering; kontinuitetshantering; conductive; metoder; praktikfall 

8645

Vad är kontinuitetsplanering/hantering? Kontinuitetsplanering eller kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin 

Se hela listan på kau.se I praktiken medför det utökade krav på ledamöternas kunskaper, kompetens och redlighet samt ett mer uttalat ansvar för såväl den enskilde ledamoten som för styrelsen som helhet. I denna utbildning tar vi fasta på kraven i regelverken i sin helhet och vad det också i praktiken innebär för försäkringsföretagens styrelser och ledande befattningshavare som tex VD. De flesta risker orsakas av människor, antingen direkt eller indirekt på grund av att man inte observerat risken och därför inte hunnit reagera på den. När en risk realiseras kan detta leda till att t.ex. ett företaget lider ekonomiska förluster eller förlorar personal eller kunder, samt till avbrott i verksamheten. Ibland kan företagets hela verksamhet upphöra.

Kontinuitetshantering i praktiken

  1. Turbulence map
  2. Truckkort utbildning skellefteå
  3. Fredrik andreasson göteborg

Förändringarna i samhället går allt fortare och sambanden blir allt mer komplexa och otydligare. Kontinuite Scope: 1 day. Kommunövergripande kontinuitetshantering . I praktiken är alltså ISF möten, fysiska eller på distans, som berörda aktörer genomför för att komma överens om  Praktiska detaljer för att vinna marknadens förtroende är att visa tillit till den säljande att diskutera för att säkerställa krisberedskap och kontinuitetshantering. Sofia Ehlén. Regional handläggare krisberedskap och kontinuitetshantering på Region Skåne.

En kris uppstår i regel med kort eller utan varsel. En … 6 november, 2019 av Anders Rosqvist Fokus på Kontinuitetshantering. I detta inlägg är det fullt fokus på kontinuitetshantering och du får lära dig betydelsen av kontinuitetshantering, vad det är, aktuella nyheter i ämnet och hur ni kan utveckla er egen förmåga inom kontinuitetshantering.

Se Johan Bergmans profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Johan har angett 7 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Johans kontakter och hitta jobb på liknande företag.

IT-strategiska överväganden – Att bygga robust och kostnadseffektiv disaster recovery, 2020. Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor, 2012.

Kontinuitetshantering i praktiken

FSPOS arbete kring riskhantering och kontinuitetshantering 1. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Presentation GRC-dagen 20 maj 2015 Pär Karlsson, Riksbanken 2. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan 3.

Planera och gör schema Att få styrelsen att godkänna ett it-projekt kan vara en tuff uppgift, speciellt när budgeten stramar. Men det finns trick för att skapa mer övertygande business case, trick som du som CIO kan ha nytta av.

Kontinuitetshantering i praktiken

Dolores har angett 3 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Dolores kontakter och hitta jobb på liknande företag. Kontinuitetshantering i praktiken Förändringarna i samhället går allt fortare och sambanden blir allt mer komplexa och otydligare. Kontinuitetshantering är en viktig pusselbit för organisationer att möta dessa förändringar och att säkerställa en fortsatt leveransförmåga med en hög kundnöjdhet och medborgarnytta även under Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott. I de fall material från denna utbildning används eller visas i andra sammanhang ska källhänvisning göras enligt följande: FSPOS Interaktiva utbildning - Kontinuitetshantering i praktiken (2017).
Vad ar blodpropp

Vi ställer oss undrande till hur sådan prövning går till och utgår i den här uppsatsen ifrån att man ska tillägna sig teorier för att pröva och utveckla undervisning. praktiken, så att de kan göra de förberedelser som krävs i form av planering, arbetsplats med mera.

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor, 2012. Läpparnas bekännelse är att alla sätter verksamheten i fokus, men i praktiken är det inte så.
Smal gata engelska


Ditt uppdrag innebär att lägga upp strategier och vara drivande i arbetet med kontinuitetshantering, krisberedskap och systematiskt risk- och 

Den innehåller praktiska anvisningar och verktyg för att  Kontinuitetsplanering är en viktig del i att säkerställa att verksamheten kan fortgå vid störningar arbetssökande för praktik 2019 och 2020. krisledningsorganisationen, krisledning i praktiken, kriskommunikation och krisövning. stabsmetodik och risk-, kris- och kontinuitetshantering och planering.


Global hälsa kurs

Läpparnas bekännelse är att alla sätter verksamheten i fokus, men i praktiken är det inte så. Sanningen är att det egna ansvarsområdet som regel hamnar i fokus, varmed incident- och kontinuitetshantering blir detsamma som incidenter som involverar it respektive driftsäkerhet. Problemet med det är att prioriteringar görs i stuprör.

28 oktober 10-16 Clarion Sign Stockholm. Kontinuitetsplanering i praktiken. Top-down och bottom-up.

Kontinuitetshantering i praktiken – Fallstudier av läkemedels- och journalhantering –. I samverkan med Västra Götalandsregionen. Tom Andersson, Enheten för 

Problemet med det är att prioriteringar görs i stuprör. Presentation från GRC 2015 den 20 maj.

Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet, Kalmar. UPPSALA UNIVERSITET Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering – Krisorganisationen vid Uppsala universitet 2017-06-26 Dnr UFV 2015/1058 3 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige och internationellt.