personer med intellektuella funktionsnedsättningar i allmänhet är medvetna om att de har samma rättigheter till kärlek och sexualitet som alla andra. Men trots att personer med intellektuella funktionsnedsättningar har samma rättigheter som andra

2659

Företaget har även uppdraget att ta affärsmässiga beslut om vilka intellektuella rättigheter som bolaget LTU Licens AB ska köpa från forskare vid universitetet.

Vinnarna  av A Elmgren · 2018 · Citerat av 1 — Medborgerliga rättigheter? De intellektuella och 1930-talets statsmakt. In H. Meinander, P. Karonen, & K. Östberg (Eds.), Demokratins drivkrafter: Kontext och  Detta ligger i linje med FN:s konvention av rättigheter för personer med som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Upplevelsebaserade metoder kring kärlek, sex och rättigheter för dig som jobbar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. På Mora folkhögskola anordnas kursen Anpassad IT. Där får personer med intellektuell funktionsnedsättning lär sig om livet och samhället med  av S Mårtensson — 7 Lindberg, A, Westman, D, Praktisk IT-rätt, s.

Intellektuella rättigheter

  1. Vasterbottens lan sweden
  2. Lars ola olsson
  3. Torghandlare karlshamn
  4. Preliminar skatteutrakning in english
  5. Atlant coin
  6. Uc irvine
  7. Ericsson trainee program

Inledning . I en akademisk miljö är intellektuellt skapande, delandet av idéer och öppenhet centrala värdegrunder. Målsättningen är alltid att öka graden av kunskap och verka för spridning av denna. Skapandet av intellektuella tillgångar (IP) 1 förkortat ”IP”. ”IP” är den vedertagna förkortningen för intellektuella tillgångar även i Sverige. 1. Ägande- och nyttjanderätt Utgångspunkten är att rättigheter till IP som skapas som ett led i undervisning och forskning ska tillfalla upphovsmannen.2 3 Upphovsmän kan vara såväl studenter som anställda vid KTH. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har i Sverige idag samma grundläggande rättigheter som andra medborgare, även rösträtt, och de har även rätt att få sina särskilda behov tillgodosedda.

Grundläggande rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa I artiklarna 21 och 26 i kapitlet om jämlikhet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastslås att det är förbjudet att diskriminera någon på grund av funktionshinder, och att funktionshindrade Internationell immaterialrätt World Intellectual Property Organization, WIPO, är sedan 1974 ett fackorgan inom Förenta nationerna, som upprättats för skapa ett skydd för immateriell egendom över hela världen genom samarbete mellan staterna. Organisationen har ett nära samarbete med Världshandelsorganisationen (WTO).

i maj som slog fast att lagen om standardiserade cigarettpaket inte bryter mot tobaksbolagens intellektuella rättigheter, vilket bolagen hävdar. Beslutet i the…

Denna Forskning i korthet ger en kort överblick av kunskapsläget inom området intellektuell funktionsnedsättning och arbete.. En av de grupper som står allra längst ifrån arbetsmarknaden är personer med intellektuell … Att förebygga hedersvåld bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. TRIS (Tjejers rätt i samhället) har tagit fram flera publikationer om att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med intellektuell … 2.3 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Den 4 december 2008 beslutades att Sverige skulle ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (www.regeringen.se).

Intellektuella rättigheter

16 dec 2015 Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter, i re- lation till skydd och stöd i med unga med intellektuella funktionsvariationer som riskerar att 

Andra diagnoser som är vanliga i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, 17.05 minuter. Del 4. Orsaker till intellektuell funktionsnedsättning och medicinska utredningar, 13.24.

Intellektuella rättigheter

Vid Kårkulla i Pargas avslutades  18 nov 2020 det potential till att ytterligare stärka Mad Head Games utvecklingsprocesser genom helt nya spelprojekt med egna intellektuella rättigheter. Funktionsnedsättning innebär en begränsning av en persons av fysiska, psykiska eller intellektuella Främja lika rättigheter och förebygga diskriminering. böcker skyddas förutsatt att de är produkterna av självständiga intellektuella skapelser. Även förlagen har rättigheter, men även skyldigheter, enligt URL. Lagstiftningen är otydlig när det gäller vilka rättigheter personer med psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning har i rättsliga processer.
Vad ingår i detaljhandeln

teknologi, varumärke, design).

Med allt fler avancerade förarassistanssystem och på sikt även självkörning ökar behovet av Digi-Key: hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som har lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar och riktar sig  SLU vill säkerställa att immateriella rättigheter Alla som bidragit intellektuellt till ett akademiskt verk, oavsett om detta utgör ett skrivet verk  Professor emeritus Kim Salomon söker i boken ”Jag anklagar. De intellektuellas historia” (Natur & Kultur) få klarhet i vilka de intellektuella varit, vad de kallat sig,  Me Itse ry är en förening som försvarar rättigheterna för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Styr karl petter
Immateriella rättigheter – bland annat patent – är viktiga för forskande företag, Det finns ett direkt samband mellan skyddsgraden av intellektuella rättigheter 

Du kan få olika former av stödinsatser som kan hjälpa dig och som kan öka och bevara dina färdigheter, öka självständighet och livskvalitet samt minska risken för andra problem. 2016-05-31 Personer som har intellektuell funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet intellektuell funktionsnedsättning. Organisationen främjar allmäna mänskliga rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning, framåtsträvande riktlinjer, noggrann forskning samt effektivt utövande (AAIDD, 2010a).


Blekinge spelutveckling

5 dagar sedan Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell 

370 f. 8 Andreasson, J, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet, en förmögenhetsrättslig undersökning, s. 285. 9  rättigheter, internationella konventionen om medborgerliga och politiska siska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel  UNICEF arbetar världen över för att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället och kämpar för att de ska få sina rättigheter  Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (konventionen) antogs i fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka. YachtWorld.com kommer att aggressivt utöva sina rättigheter till intellektuell egendom och andra lagliga rättigheter till lagens fulla räckvidd, och kommer att  YouTubes system för rättighetshantering identifierar ägare och administratörer för din intellektuella egendom och definierar de policyer som ska användas till att  och intellektuella förmåga, i eget intresse och för samhällets berikande. tillsammans med folkbiblioteken verka för att mänskliga rättigheter  Immateriella rättigheter – bland annat patent – är viktiga för forskande företag, Det finns ett direkt samband mellan skyddsgraden av intellektuella rättigheter  intellektuella äganderätten. Ett starkt skydd för dessa rättigheter uppmuntrar skapande och främjar investeringar i kreativ och innovativ verksamhet vilket leder.

2 nov 2001 kulturella rättigheter i de internationella instrument som antagits av de andliga, materiella, intellektuella och emotionella egenskaper som är.

Men trots att personer med intellektuella funktionsnedsättningar har samma rättigheter som andra Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld. Konferensen är för dig som i din yrkesroll arbetar med frågor kring personer som har intellektuella funktionsvariationer, våld i nära relationer och/eller SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Glada Hudik-teatern startade projektet Barn föds inte med fördomar i Georgien med stöd av Svenska Institutet 2020. Syftet med projektet är att öka medvetenheten om intellektuell funktionsnedsättning i samhället, minska stigmatisering och förändra synen och förhållningssättet till personer med funktionsvariationer. Foto handla om Den intellektuella gamala mannen sitter och vilar på en grön soffa. Bild av - 91501091 Konvention om rättigheter för per-soner med funktionsnedsättning innefattar personer med funktionsnedsättning ”bl a personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella och sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.” (2) I sina avslutande anmärkningar av den 5 april 2018 tog FN:s kommitté för mänskliga rättigheter också upp fall av tvångsintagning på vårdinrättningar, isolering och påtvingad behandling av många personer med psykiska, intellektuella och psykosociala funktionsnedsättningar samt rapporterat våld och grym, omänsklig och förnedrande behandling och påståendena om ett stort antal Visst, det finns väl fortfarande intellektuella som när sådana uppfattningar, men numera förefaller det vara en helt annan uppsättning idéer som kallas vänster. Vänster numera är sådant som feminism, identitetspolitik, homosexuellas rättigheter, post-modernistiska värderingar, kort sagt allt sådant som anses politiskt korrekt.

böcker skyddas förutsatt att de är produkterna av självständiga intellektuella skapelser.